Legfrissebb pályázati hírek

Az előzetes információk alapján, az újabb pályázatok kiírását 2015. január második felére várjuk.

Azért, hogy az említett pályázatok megjelenéséig se maradj információ nélkül,összeraktunk egy kivonatot.
A kivonat tartalmazza, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklusban, Magyarországon az energetikai korszerűsítések területéhez kapcsolódóan magánszemélyként, vállalkozóként, vagy önkormányzatként milyen pályázatokra számíthatsz. A különböző területekre mekkora támogatási összegek és milyen célokra állhatnak majd a rendelkezésedre.

Ha ennél részletesebben szeretnéd a támogatási tudnivalókat megismerni, akkor válaszd a lap alján lévő linket, és olvasd eredeti terjedelmében az elérhető pályázati információkat.


Energetikai fejlesztéseket célzó pályázati lehetőségek a 2014-2020 pályázati ciklusban

Összesen Energetikai célú fejlesztésre 2014-2020

(315 HUF/EUR árfolyamon forintosítva)

KEHOP 293,57 Mrd HUF 931,9 Mill. EUR
GINOP 4. 66,5 Mrd HUF 211,1 Mill. EUR
TOP 3. 115,8 Mrd HUF 367,6 Mill. EUR
VEKOP 3. 59,6 Mrd HUF 189,2 Mill. EUR
Összesen 535,47 Mrd HUF 1699,8 Mill. EUR

Támogatás: 293,57 Mrd HUF – 931,9 Millió EUR (315HUF/EUR)
Cél: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Helyzetkép: energiafüggőség, elavult épületállomány

 • Jelentős fosszilis alapú energiaimport
 • Az összes energiafogyasztás 40%-a és az ÜHG kibocsátás túlnyomó része az épületekből
 • A hazai épületállomány 70%-a (=4.3 millió lakás) energetikailag elavult, felújításra szorul;

Nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósítása

 • Energiatakarékosság növelése, megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása, klímavédelem és ellátásbiztonság

A pályázat célja
Megújuló energiaforrások kihasználatlanságának javítása

 • A megújuló forrás alapú fogyasztás részesedése a teljes fogyasztásból az EU átlag alatt
 • A magyarországi villamos-energiarendszer korlátozottan alkalmas a megújuló energiaforrásokból származó energia befogadására

Nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósítása

 • Energiatakarékosság növelése, megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása, klímavédelem és ellátásbiztonság;

Támogatható intézkedések:
A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése

 • Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés

Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése

 • Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával,
 • Távhő-rendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése

Támogatás: 66,5 Mrd HUF – 211,1 Millió EUR(315 HUF/EUR)
Cél: Gazdaságfejlesztést élénkítő energetikai célú beavatkozások, kiemelten kkv-k részére.

Támogatható tevékenységek:

 • Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések, jellemzően épülethez kötődően,
 • Gazdasági-termelési folyamathoz kapcsolódó megújuló energiafelhasználás növekedését célzó fejlesztések

Kedvezményezettek: gazdasági társaságok (kkv-k)

Támogatás: 115,8 Mrd HUF – 367,6 Millió EUR(315 HUF/EUR)
Cél: Energetikai célú beavatkozások ösztönzése, önkormányzatok körében.

Támogatható tevékenységek:

 • Épülethez kötődő energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések,
 • Megújuló energia felhasználásra alapozott autonóm energiaellátás megvalósítás.

Kedvezményezettek:

 • Önkormányzatok,
 • Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
 • Azon intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületben látnak el üzemeltetési, működtetési, feladatellátási tevékenységeket

Támogatás: 59,6 Mrd HUF – 189,2 Millió EUR (315 HUF/EUR)
Cél: Energetikai célú beavatkozások ösztönzése, önkormányzatok körében.

Támogatható tevékenységek:

 • Épülethez kötődő energiahatékonyságot és megújuló energia felhasználás növelését célzó fejlesztések.

Kedvezményezettek:

 • Önkormányzatok,
 • Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások